CIDUI

CIDUI

El projecte:

La relació entre l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i Walaxia ha generat una estreta col·laboració que ha donat origen a diversos projectes. El primer i un dels més destacats és la creació del lloc web per al prestigiós Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI).

Aquest projecte, amb Gerard Casero com a dissenyador, s'ha enfocat a dissenyar un espai virtual que reflecteixi la identitat corporativa del CIDUI i sigui funcional a la plataforma WordPress. La premissa fonamental va ser l'adaptació integral al disseny corporatiu sense sacrificar la usabilitat i l'accessibilitat per als usuaris.

En aquest lloc web, s'ha convertit en un recurs central per conèixer detalls sobre el esdeveniment, inscripcions, dates importants i altres aspectes relacionats amb aquestes trobades acadèmiques de renom.

Walaxia, com a soci en aquest projecte i especialista en el desenvolupament d'aplicacions web, s'ha posicionat com a opció fiable per a institucions educatives que busquen materialitzar els seus projectes digitals. Confia en Walaxia per donar vida a la teva visió digital educativa i assolir els teus objectius amb èxit!

Tecnologies:
Javascript, PHP, wordpress

URL del projecte:
https://www.cidui.org/

CIDUI CIDUI CIDUI